public.homepage.logo
Loodusturismi ettevõtjad, kes osalesid arenguprogrammisAllikas: Visit Estonia

Arenguprogramm pani loodusturismi ettevõtjad julgelt tulevikku vaatama

Esimest korda toimunud arenguprogrammis osales kümme ettevõtet
Anu Villmann

Anu Villmann

Visit Estonia turismiinfo koordinaator

Kuidas arendada väliskülastajale sobivaid loodusturismitooteid? Kuidas välisturgudel targalt turundada? Milliseid turge üldse valida? Neile ja teistelegi välisturgudega seotud küsimustele otsis kümme ettevõtet vastuseid sel kevadel loodusturismi arenguprogrammis.

Veebruarist maini toimus ettevõtjatele viis koolituspäeva, millele lisandus osalejate iseseisev töö juhendajaga. Visit Estonia looduse- ja kultuuriturismi teemajuhi Lily Allase sõnul said ettevõtted programmis teadmisi nii välisturgudest, teenusedisainist, turundusest ja kestlikkusest kui äriprotsessidest ning igal teemapäeval kuulati ka erinevaid ettevõtjate kogemuslugusid. „Terve programmi vältel olid osalejatele toeks mentorid, kellega koostööd ettevõtjad kõrgelt hindasid. Vähemtähtsam ei olnud ka osalejate endi kogemuste jagamine ja võrgustamine teiste tublide loodusturismi tegijatega,“ räägib Allas.

Programmi lõpuks valmisid tegevusplaanid, kuhu iga ettevõte valis endale olulisemad ja mõjusamad tegevused, mille taha märgiti vastutajad ja tähtajad - ikka selleks, et oleks hea eesmärkide täitmist jälgida. „Leppisime kokku, et aasta pärast kohtume ja osalejad jagavad, mis nad on tänu uutele teadmistele korda saatnud,“ ütleb Allas. 

Loodusturismi arengupogramm

Allikas: Visit Estonia

Liina Freivald, meresõite korraldavast ettevõttest Windrose Cruising, räägib, et koolituspäevade suureks plussiks oli see, et need tõid fookusesse tänapäevased ja just loodusturismile sobivad teadmised. „Saime heade koolitajate abiga kummutada mõnedki vääruskumused, minna süvitsi ja prioriseerida oma tegevusi. Näiteks meie algne nägemus, et meil on puudu vaid hea turundus ning piisab sõnumi lihvimisest ja koostöövõrgustike laiendamisest, viis lõpuks mõistmiseni, et meil on vaja vaadata üle oma visioon ja väärtuspakkumine ka sisuliselt. Samuti saime programmist praktilise põhja kasumlikkuse ja rahavoogude arvutamiseks just meie suuruses ja kulude struktuuriga ettevõttes, valiku 20st rohemärgise metoodikast ning ühtlasi ka arusaamise, kuidas leida just meile sobiv struktuurne abivahend välisturgude valimiseks,“ sõnab Freivald. 

Värskete teadmiste tuules plaanib Windrose Cruising esimese asjana uuendada oma kodulehte ja taotleda ettevõttele rohemärgist. Paigas on ka pikem plaan hooaja lõpuni. 

Kellele või mis tüüpi ettevõtetele Freivald vastse lõpetajana arenguprogrammi soovitaks?

„Kui programm on kohandatud just vastavalt osalejate „küpsusele“ ja tüüpprobleemidele - ja näib, et korraldajatel ning koolitajatel on selleks võimekus -, siis ükskõik mis tüüpi ettevõtetele,“ leiab ta. „Suurema ettevõtte puhul tasub ilmselt programmi kohandada ka vastavalt osaleja rollile. Väiksemate ettevõtetega, kus iga osaleja on lisaks töötamisele ka ise strateeg ja turundusjuht, sobib hästi laiapõhjaline ülevaade.“

Loodusturismi arenguprogramm

Allikas: Visit Estonia

Ka Lahemaa rahvuspargis tegutsev Lahemaa Turismiühingu juht Kaisa Linno leiab, et arenguprogramm aitas ühingul, mis pole klassikaline äriettevõte ja mille ärimudel on alles loomisel, fookust seada. Samuti saadi rohkem selgust selleski, mida turismiühing katusorganisatsioonina tegema ei peaks. „Väärt koolitajad lõid igaüks oma valdkonnast tausta ja jagasid häid nippe. Väga huvitav oli kuulda, mida grupikaaslased teevad, ning koos probleemkohtade üle arutleda. Konkreetset nõu saime kohtumistelt mentoriga, kes oli väga tore ja professionaalne,“ resümeerib Linno oma kogemuse. 

Küsimusele, kellele tema arenguprogrammi soovitaks, vastab Linno nii: „Mulle tundub, et arenguprogramm võiks sobida ettevõttele, mis vajab kerget arendust. Viis koolituspäeva ja kohtumised mentoriga on selle jaoks mõnusaks tõukeks. Suuremaks muutuseks võiks proovida osaleda teenusedisaini meistriklassis.“

Loodusturismi arenguprogramm

Allikas: Visit Estonia

Mariell Jüssi osaühingust Sea Kayaking Estonia ütleb, et talle andis programm võimaluse võtta igapäevatöö kõrvalt aega seada mentori abiga tulevikusihte ja kavandada arendustegevusi. „Saime analüüsida, kuhu oleme viimase kümne aastaga jõudnud,“ meenutab Jüssi. „Vaatasime üle nii tänase olukorra kui suunasime koos teenusedisaini ekspertidega pilgu meie ettevõtte tulevikku.“

Sea Kayakingu tiim harjus tänu arenguprogrammile uurima järjepidevalt oma külaliste teekonda. Samuti küsitakse nüüd iga kord teenusele tagasisidet. „Huvitume oma külaliste muredest ja rõõmudest ning reisivajadusest rohkem kui varem. See võimaldab meil teenuseid jooksvalt kliendivajadustele vastavaks ja paremaks disainida,“ hindab Jüssi.

Arenguprogramm andis ka tõuke ideele pakkuda Soomaa ettevõtjatega rahvuspargi külastajatele unikaalseid madalhooaja teenuseid. „Et muuta elu rahvuspargis kestlikuks ka sotsiaalses aspektist, kutsume kohalikena külalised piltlikult öeldes elutuppa ning meie endi lemmikpaikadesse ja tutvustame Soomaad läbi oma lugude,“ kirjeldab Jüssi.

Nii nagu Freivald toob ka Jüssi positiivsena välja arenguprogrammi praktilise väärtuse ehk asjaolu, et osalejaid said kaasa süsteemseid tööriistu, kuidas tegevusi strateegilisemalt planeerida, sõnastada ettevõtte tugevused ja need ka välja tuua. 

Arenguprogrammi soovitab Soomaa turismiettevõtja uuendustele avatud mikro- ja väikeettevõtetele, kus on vähemalt kaks tiimiliiget. Nii alustavatele kui ka juba pikemalt tegutsenud ettevõtetele, kes on valmis mõtlema oma tööle laiemalt.

Loodusturismi arenguprogramm

Allikas: Visit Estonia

Lisaks Windrose Cruisingule, Lahemaa Turismiühingule ja Sea Kayaking Estoniale osalesid arenguprogrammis Sauga kaluriküla, Wanderlust, osaühing Loodusturism, Estfish, Reimann Retked, Kaljas Hoppet ja IndieTours.

Loodusturismi arenguprogrammi korraldas Visit Estonia esimest korda. Järgmise arenguprogrammiga on plaanis algust teha käesoleva aasta lõpus või uue alguses. Programmi avamisest ja sinna kandideerimisest anname aegsasti teada. 

Kadi Elmeste

Allikas: Visit Estonia

Anu Villmann

Anu Villmann

Visit Estonia turismiinfo koordinaator