public.homepage.logo

Turismistatistika põhinäitajad 2023

  • 2023. a veetsid turistid Eesti majutusettevõtetes 6,37 mln ööd (8% ehk 592 000 võrra vähem kui 2019. a.);
  • Siseturistid veetsid 2023. a majutusettevõtetes 3 mln ööd (16% rohkem kui 2019. a., kuid 1% vähem kui 2022. a);
  • Välisturistid veetsid majutusettevõtetes 3,37 mln ööd (23% ehk miljoni võrra vähem kui 2019. a);
  • Välisturgudest näitas jätkuvalt parimaid tulemusi suuruselt teine välisturg Läti. 2023. a veetsid Läti turistid majutusettevõtetes 365 600 ööd, mida oli koguni 31% rohkem kui 2019. a. ja 13% rohkem kui 2022. a.;
  • Turismiteenuste eksport oli 2023. a 1,87 miljardit eurot ehk 9% vähem kui 2019. a (siis oli see 2,06 mld. eurot);
  • Eesti turismiteenuste eksport moodustas 2023. a Eesti koguekspordist 6,3% (2019. a 10%).
    turismi osakaal on vähenenud, kuna võrreldes 2019. aastaga on kogueksport kasvanud 44%, turismiteenuste eksport aga vähenenud 9%.

Vaata 2023. a majutusettevõtete statistika ja turismitulu esitlust (50 slaidi)

Vaata 2023. a majutusettevõtete statistikat exceli failina, sh aastate 2003-2023 võrdlust

Turisminumbrid ja uuringud

Lisainfo ja küsimused

Piret Kallas
uuringute koordinaator
piret.kallas@eas.ee