public.homepage.logo
SatelliitantennAllikas: Renee Altrov

Väliskülastajate piiriuuring

Info Eesti väliskülastajate kohta (kulutused, reisieesmärk, motivatsioon, reisi kestus, sihtkohad, majutuskohad, rahulolu jne)

Uuring kajastas järgmisi teemasid:

 • millisest riigist, kuidas, kellega ja kui kauaks väliskülastajad Eestisse, sh Tallinna tulid;
 • väliskülastajate kulutused ja kulutuste struktuur;
 • külastuse eesmärgid ja infoallikad;
 • mida Eestis, sh Tallinnas tehti, milliseid kohti külastati, kus ööbiti;
 • rahulolu reisiga, hinnang Eesti, sh Tallinna külalislahkusele/mainele, taaskülastuse tõenäosus ja reisimuljete jagamine sotsiaalmeedias.

Uuring toimus turismiosakonna ning Tallinna Strateegiakeskuse tellimusel 2023. a veebruarist 2024. a jaanuarini.

 • kokku vastas 7016 väliskülastajat, kellest 4940 ööbisid Eestis ja 2076 olid ühepäevakülastajad;
 • uuringut tegi näost-näkku küsitlusena Turu-uuringute AS;
 • küsitlus toimus Tallinna sadamas, lennu- ja bussijaamas, Tartu bussijaamas, Valgas ja Iklas;
 • sihtgruppi kuulusid Eestist lahkuvad vähemalt 18-aastased välisriikide elanikud, kes viibisid Eestis 4 tundi kuni 12 kuud, sh ka Eestist pärit inimesed, kelle alaline elukoht (vähemalt viimased 12 kuud) on välismaal;
 • küsitlus toimus igal kuul 7-10 päeva jooksul (alati kuu esimesel poolel), erinevatel nädalapäevadel ja erinevatel kellaaegadel päeva jooksul;
 • kruiisireisijate küsitlemine toimus maist septembrini.