public.homepage.logo
Riding bikes on an islandAllikas: Rivo Veber

ReviewPro - külastajate tagasiside tööriist

ReviewPro on turismiettevõtete veebipõhine tööriist, mis kogub külastajate tagasisidet 175 erinevast kanalist, analüüsib ning visualiseerib tulemusi

ReviewPro platvorm kogub ja koondab külastajate tagasisidet 175 veebipõhisest kanalist, sh Google, Booking.com, TripAdvisor, Facebook, Expedia jne. Külastajate tagasiside ning rahulolu mõjutab nii ettevõtete kui sihtkohtade mainet ja seeläbi ka konkurentsivõimet. 

ReviewPro poolt kogutud ja automaatselt analüüsitud andmed aitavad nii ettevõttel endal kui ka sihtkohal mõista paremini oma külastajaid, nende ootusi, rahulolu ja seda mõjutavaid tegureid. Saadud sisend võimaldab langetada põhjendatud arendustegevuste otsuseid pakkumaks külastajale kvaliteetseid teenuseid, paremat teenindust ja positiivselt meeldejäävat kogemust. See omakorda soodustab broneeringute arvu suurenemist, sest külastajate arvustused on suurimad mõjutajad uute külastajate ostuotsuste tegemisel.

Veebipõhised arvustused ja tagasiside on oluliseks tulemusnäitajaks ka meie riiklikus turismistrateegias. Strateegias on seatud eesmärgiks klientide rahulolu tõus vähemalt 0,1 % aastas ning seda mõõdetakse ReviewPro andmete alusel. 

Alates 2022. aastast on sihtkohtade koostööpiirkondadel ligipääs ReviewPro platvormile, et oma sihtkoha turismiarenduse ning ettevõtete teeninduskvaliteedi parandamisel neid andmeid nutikalt ära kasutada ja tulemustest lähtuvalt koolitus-, koostöö- ning muid arendustegevusi kavandada. 

ReviewPro kasutajatugi

Visit Estonia partner ReviewPro andmete uuendamisel ning ettevõtete liidestamisel on sihtkohtade turismiarendusorganisatsioonid.

Visit Estonia meeskonnas on ReviewPro peakasutaja ja tootejuht Tatjana Koor.
Küsimuste korral pöördu: tatjana.koor@eas.ee