public.homepage.logo
Visit Estonia infopäevAllikas: Martti Volt, Visit Estonia

Millega turismiosakond tegeleb?

Edendame Eesti kui väärt reisisihtkoha mainet ning toetame turismisektorit teenuste ja toodete arendamisel

Üks eesmärk – kolm brändi

Turismiosakonnal on kolm brändi: organisatsioonina oleme Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) turismiosakond, rahvusvaheliselt Estonian Tourist Board ning Eesti ettevõtjatele pakume teenuseid EISi nime alt.

Turundades siseturistidele, kasutame kaubamärki Puhka Eestis (eestikeelne veeb puhkaeestis.ee) ning turundades välisturistidele kaubamärki Visit Estonia (veeb visitestonia.com inglise, soome, läti ja saksa keeles).

Ka organisatsioonina kasutame välisturul ja välisturunduses ning turismiprofessionaalidega lävides sageli kaubamärki Visit Estonia, et olla võrreldavad teiste sama tüüpi organisatsioonidega ning et tutvustada oma rahvusvahelist turundusbrändi. 

Allikas: Visit Estonia

Turundus reisijatele

Inspireerime veebilehtedel visitestonia.com ja puhkaeestis.ee turiste haaravate sisutekstide ning rohke foto- ja videomaterjaliga. Meie turismiveebi lehtedele tehakse aastas ligi 14 miljonit külastust. Veebi toetavad eri keeltes uudiskirjad ja sotsiaalmeediakanalid (FacebookInstagram, Twitter, TikTok, Youtube ja LinkedIn), kus on kokku üle poole miljoni jälgija. 

Eesti tutvustamisel on turismisektori kasutada rikkalik foto- ja videopank, lisaks kommertsõigustega fotopank müügitegevuseks. 

Korraldame Eestile olulistel sihtturgudel reisihuvi tekitavaid turunduskampaaniaid, nt spaa- või perepuhkus, hea toit, kultuuripuhkuse võimalused. Lisaks teeme perioodiliselt kampaaniaid kõigis otseühendustega sihtkohtades ning viime ellu Eesti rahvusvahelist tuntust suurendavaid eriprojekte.

 • Oleme inspireerinud kaadritega Eestist BBC vaatajaid (publik 21 miljonit)
 • Tegime koostööd Hispaania moekunstniku Duyosega, kelle Eesti-teemaline looming Madridi moenädalal jõudis samuti 21 miljoni inimeseni
 • Valmistasime ette Michelin Guide'i Eestisse tuleku 2022. aastal, saime kohe 500 rahvusvahelist kajastust, mis jõudsid poole miljardi inimeseni

Allikas: visit estonia

Loovus ja paindlikkus

Kavandame oma tegevusi andmeid, turunõudlust ja ühendusi arvestades. Töötame nii silmast silma ärikohtumistel kui ka virtuaalplatvormidel.

Tegevuste valikul on meie eesmärgid:

 • soodustada esmakülastusi ning kaug- ja korduvkülastusi lähiturgudelt
 • suurendada külastusi väljaspool kõrghooaega
 • pikendada külastuste kestust
 • tuua Eestisse eri vanuses ja maksejõulisemaid reisijaid

Tugevad turismiettevõtted ja sihtkohad

Toetame turismiettevõtjaid ja sihtkohti, et nende pakutavad teenused ja tooted oleksid atraktiivsed ning võimaldaksid teenida rohkem tulu. Aitame oma teenustega kaasa uute ärimudelite kujundamisele, ettevõtete digitaliseerimisele ja teenusedisainile. Loome mainet Eestile kui rohelisele sihtkohale, kus turismi arendades arvestatakse nii keskkonna, pärandi kui ka kohalike elanike huvidega.

Toetame tugevaid sihtkoha turismiorganisatsioone ehk DMOsid (Destination Management Organization), mis suudavad sihtkohti arendada ja turundada omades selleks nii pädevaid töötajaid kui ka raha.

Turismikogukonna ühendamiseks on lisaks turismiprofessionaali veebilehele Facebookis Visit Estonia blogi. Kuumimate rahvusvaheliste trendide jagamiseks korraldame turismisektorile igal aastal turismikonverentsi.

Rahvusvahelised äri- ja meediasuhted

Aitame kaasa, et mõjukate väljaannete ajakirjanikud ja olulisi äriotsuseid tegevad reisikorraldajad, hulgiostjad ja reisibürood üle maailma oleksid parimal moel Eestist informeeritud. Selleks toome neid tutvumisreisidele, korraldame ise rahvusvahelisi äriüritusi või osaleme Eestit esindades kaalukatel äriüritustel, kuhu on sageli partneritena kaasatud ka turismiettevõtjad ja sihtkohad. Pakume välispressile põnevaid teemasid ja hoiame meediaväljaandeid kursis Eesti turismi uudistega. 

Ärikontakte ja meediasuhteid edendades on võtmeroll ka meie esindajatel. Esindaja saksakeelsetes riikides resideerib Hamburgis, Soome B2B ekspert Tallinnas ja meediasuhete hoidja Helsingis. Esindajad räägivad nii eesti kui ka sihtriigi keelt ja neil on tugev kontakt mõlema kultuuriruumiga.

Koostöö Eesti partnerite ja rahvusvaheliste võrgustikega

Turundame koostöös Eesti turismi erialaliitude, sihtkohti esindavate organisatsioonide ja turismiettevõtetega Eestit ning kavandame Eesti turismi arengut. Edendame Eesti kui äriürituste sihtkoha ning rahvusvaheliste kultuuri- ja spordiürituste toimumispaiga mainet.

Osaleme turismipartnerina üleriigilistes projektides, mille tulemused avaldavad mõju muu hulgas ka reisimisele, nt muuseumikaart. Kuulume Euroopa riiklikke turismiameteid ühendavasse Euroopa Turismikomisjoni organisatsiooni (European Travel Commission).

Samuti teeme koostööd rahvusvaheliste koostöövõrgustikega nagu Green Key, Green Destinations, ühendustega Global Sustainable Tourism Council, European Tour Operators Association, Association of National Tourist Office Representatives in Sweden, United States Tour Operators Association ja Ameerika reisiagentide võrgustikuga Virtuoso.

Käsi turismi pulsil

Jälgime pidevalt Eesti turismi käekäiku iseloomustavaid näitajaid:

 • analüüsime majutus- ja ühepäevareiside statistikat
 • jälgime turismitulu kujunemist mõjutavaid tegureid
 • uurime turistide reisimotivatsiooni ja tegelikku reisikäitumist
 • kõrvutame Eesti turismitulemusi Euroopa ja maailma võrreldavate numbritega

Omades head ülevaadet turismi olukorrast, osaleme Eesti turismipoliitika kujundamises ning ühiskondlikus diskussioonis turismi kui majandusharu olukorra ja suunamise küsimustes, pakume konteksti ministeeriumidele õigusaktide ja strateegiate loomisel, sihtkohtadele arengu kavandamisel ja ettevõtjatele äriotsuste tegemisel. 

Võta meiega ühendust

Kui tunned, et mõni küsimus jäi vastuseta või soovid meiega oma ideed arutada, siis vali kontaktide seast kõige sobilikum ning saada meile e-kiri.